• نظرات

بازنگری فروشنده

  1. 3 از 5 تا

    از نظر سرعت ارسال عالی بود قطعه ای که به دستم رسید مارک و مشخصات نداشت با اون عکس و مارکی که تو سایت بود تفاوت داشت حالا خدا کنه خوب کار کنه