• نظرات

بازنگری فروشنده

  1. 5 از 5 تا

    خوب بود

  2. 1 از 5 تا

    اصلا رنگی نبود که من سفارش دادم فوق العاده خط و خش داشت انگار ده ساله استفاده کردن